Contestants

Annual Contest

John Akanmu
1st Positon, 3 Votes
Isa nielsen
2nd Positon, 2 Votes
Mimoza
3rd Positon, 2 Votes